Newyddion Mawrth/Ebrill 2023

Ar 17 Medi 2023 bydd y rhan fwyaf o derfynau cyflymder 30mya yn newid i 20mya yng Nghymru fel y terfyn cyflymder cenedlaethol newydd. Dyma dorri tir newydd yn y DU. Mae 20’s Plenty for Us yn helpu unrhyw un sydd am groesawu’r newid hwn, fel y gall pawb ohonom helpu i wneud strydoedd Cymru yn deg unwaith eto. Gall ein tudalennau gwe helpu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a’ch ysbrydoli. Continue reading